Bundelmosklokje of Galerina marginata, op stronken van dode naaldbomen.

vindplaats:

Eerbeek, oktober 2007

plaatjeszwammen