Bundelmycena of Mycena arcangeliana, op takken en stronken van loofhout.

vindplaats:

september 2009

plaatjeszwammen