Camarosporium rubicolum, dit is de anamorphe (ongelachtelijk) staat of a botryosphaeriales soorten.

Vindplaats:

Brummen, april 2013

ascomyceten