Coniochaeta tetraspora, op paardenmest.

Vindplaats:

Rhienderen, juni 2013

ascomyceten