Conische wolfranjehoed of Psathyrella canoceps, op twijgen van loofbomen.

vindplaats:

Wichmond, december 2015

plaatjeszwammen