Delitschia leptospora, op mest van haas gevonden.

Vindplaats:

park De Hoge Veluwe april 2014

ascomyceten