Dennenharsviltkelkje of Lachnellula calycina, saprotroof op naaldhout. Zeer zeldzaam.

vindplaats:

Hoge Veluwe, Oud-Reems april 2008

ascomyceten