Didymium-balearicum gvonden op blad tussen de houtwal. Op basis van foto is deze soort de gedachte. Onderzocht door H v. H en helaas materiaal te hard en niet met zekerhied vast te stellen door hem. Eigen fotomateriaal vergeleken en op basis hiervan denik het wel.

Vindplaats: Spankeren, Gelderse toren, Januari 2023

slijmzwammen