Dinemasporium fimeti. Deze vond ik op een hazenkeutel. Op een forum werd deze naam genoemd, hoewel deze in NL niet op de lijst staat.

Vindplaats:

Park de Hoge Veluwe

ascomyceten