Diplodia laurocerasi imperfecte vorm op bladeren van Laurierkers.

Vindplaats:

Cortenoever, januari 2014

ascomyceten