Donzige mycena of Mycena amicta, op strooisel en op stronken en takken, vooral in naaldbossen en in de duinen; enkele vondsten in loofbos

vindplaats:

Brummen, Volkstuinen juli 2011

plaatjeszwammen