Doorschijnend Langdraadwatje of Hemitrichia clavata

Vindplaats:

maart 2011

slijmzwammen