Doorschijnend waterkelkje of Hyaloscypha hyalina, op allerlei houtige soorten.

Vindplaats:

Apeldoorn, Asselsepad juli 2011

ascomyceten