hannie

Draadsporig Stengeltongetje of Acrospermum compressum komt voor op dode stengels van brandnetels die vochtig zijn.

De eerste foto toont jonge exemplaren, de andere foto's zijn volgroeide exemplaren.

De laatst foto toont aardig de verhouding van stengel en het draadsporig stengeltongetje.

Vindplaatsen:

Het Leusveld Brummen/Hall, februari 2011

Zr Meyboomlaan in Apeldoorn, april 2008

ascomyceten