Marasmiellus tricolor - Driekleurig ruitertje, op kruidachtige plantendelen, weiland, matig bemest

Vindplaats:

Spankeren Gelderse toren, september 2022

plaatjeszwammen