Dunstelig kalkschaaltje - Diderma montanum

Vindplaats:

Gelderse toren, februari 2020

slijmzwammen