Echt judasoor of Auricularia auricula-judae (voorheen Hirneola auricula-judae). Op takken, twijgen en stammen, veelal van nog levende loofbomen; in de eerste plaats talrijk op vlier,

maar groeit op een groot aantal loofbomen en struiken, o.a. esdoorn, beuk, iep, populier en kardinaalmuts.

Vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler november 2007

Cortenoeverseweg, januari 2011

trilzwammen