Eencellig braamsnavelkogeltje of Gnomoniella rubicola, op kruidachtige plantedelen zoals braam.

Vindplaats:

Hall, 't Leusveld Kaniestraat december 2013

ascomyceten