Eikenbladspleetlip of Lophodermium petiolicola, op nerven van eikenbladeren.

vindplaats:

Apeldoorn, Zr. Meyboomlaan maart 2011

ascomyceten