Eikenbloedzwam of Stereum gausapatum, op stammen en stronken van eik, soms op ander loofhout.

Vindplaats:

De Velhorst oktober 2006

korstzwammen