Elzenmosklokje of Galerina heimansii, saprotroof op sterk verrot hout, strooisel en veen, vooral in elzenbroekbossen op natte, venige grond.

Of in bepaalde tuinaarde.

Vindplaats:

Rhienderen, Stroomdal juni 2012

plaatjeszwammen