Elzennestbolletje anamorf of Cryptosporella suffusa, op takken van dood hout in Elzenbroekbos.

Vindplaats:

Zutphen, januari 2018

ascomyceten