Elzenschorsschijfje of Diatrypella verruciformisop dode takken van Els

Vindplaats: Cortenoever, maart 2017

ascomyceten