Fluwelig Harskorstje of Peniophorella pubera (voorheen Hyphoderma puberum), op loofhout in diverse vegetaties.

Vindplaats:

augustus 2012

korstzwammen