Fraaie Stekelzwam of Sarcodon lepidus. Mycorrhizasymbiont van zomereik, amerikaanse eik en beuk in eikenstrubben en in zeer schrale wegbermen.

In Rode Lijst als bedreigd met uitsterven vanwege grote zeldzaamheid.

Vindplaats:

Brummen, augustus 2013

stekelzam/cantharel