Pholiotina velata - Franjebreeksteeltje, op de grond, in loofbossen en parken.

Vindplaats:

Brummen, Volkstuinen oktober 2011

plaatjeszwammen