Franjekorsttrechtertje of Cotylidia undulata, op de grond in droge biotopen; vaak met mossen, soms op oude brandplekken of ruderale plaatsen.

Vindplaats:

Park de Hoge Veluwe, december 2013

korstzwammen