Gaffelhoorntje of Calocera furcata op vermolmde takken van naaldbomen, vooral grove den, soms van spar, in naaldbossen.

Vindplaats:

Loenen, de Reeƫnberg okober 2009

Park de Hoge Veluwe november 2014

trilzwammen