Helvella fusca - Geaderde kluifzwam, op humeus kalkrijk zand, onder loofbomen, hoofdzakelijk Populier. Ik vond deze onder eik.

Vindplaats:Voorstonden, april 2023

ascomyceten