Geel brandnetelklokje of Calyptella campanula, op dode en levende stengels van vooral brandnetel, maar ook op andere kruidachtige planten.

In loof- en gemengde bossen, wegbermen.

Vindplaats:

Apeldoorn, 't Woudhuis oktober 2010

plaatjeszwammen