Geelbruin plooirokje of Parasola leiocephala. Vooral in bossen, parken, plantsoenen en wegbermen, soms in graslanden, op voedselrijke bodems.

Vindplaats:

Warnsveld, Huize Voorst september 2009

plaatjeszwammen