Geelgerand elfenbankje of Antrodiella serpula (voorheen Antrodiella hoehnelii). Dit Elfenbankje groeit op stammen en stronken, overwegend van els, voornamelijk in elzenbroekbossen.

In Rode Lijst als bedreigd wegens zeldzaamheid en kwetsbaarheid van biotoop.

Vindplaats:

Wijhe, september 2011

buisjeszwammen