Geel Hoorntje of Calocera cornea op sterk vermolmde takken en stammen van loofbomen, zelden op hout van naaldbomen.

Vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler augustus 2010

trilzwammen