Geel Houtvlieskelkje of Hymenoscyphus calyculus, op afgevallen takken en takjes van diverse loofbomen, vooral els, soms op naaldhout.

Vindplaats:

Augustus 2008

ascomyceten