Geelkernig schorsschijfje of Eutypa flavovirens, op takken van dood loofhout

Vindplaats:

Zutphen, januari 2018

ascomyceten