Geel Schijfzwammetje of Bisporella citrina komt voor op dode takken en stammen van beuk en es. Meestal op loofhout, zelden komen ze op naaldhout voor.

Vindplaats:

september 2009

Wijhe

ascomyceten