Geel schorsbekertje of Pezicula cinnamomea, op levende takken van loofbomen.

Vindplaats:

Gelderse toren, december 2017

ascomyceten