Geelsnedemycena of Mycena flavescens, op humusrijke grond, vooral in loofbossen, gemengde naald- en loofbossen en in graslanden.

vindplaats:

september 2011

plaatjeszwammen