Geel Stromakelkje of Rutstroemia bolaris, op gevallen takken van haagbeuk en andere loofbomen.

vindplaats:

september 2009

ascomyceten