Geel zandbekertje of Kotlabaea deformis, op de grond van grasland, kalkarm zand.

Vindplaats:

Wichmond Broekweg, januari 2016

ascomyceten