Gelig Oorzwammetje of Crepidotus luteolus, witrot veroorzakend. Op takjes van loofbomen en op stengels van kruidachtige planten in loofbossen.

Vindplaats:

augustus 2007

plaatjeszwammen