Genaveld Sapbekertje of Phaeohelotium umbilicatum, op afgevallen twijgen van loofbomen.

vindplaats:

Apeldoorn, Mettaweg juli 2012

ascomyceten