Geringd Donsvoetje of Tubaria confragosa, op takken en stronken van loofhout, o.a. beuk, els, iep, lijsterbes in loofbossen.

vindplaats:

maart 2009

plaatjeszwammen