Gesploos rouwkorstje of Tomentella fuscocinerea, op dood hout

Vindplaats:

Erebegraaplaats Loenen, juli 2017

korstzwammen