Gesteeld spikkelschijfje of Ascobolus lignatilis groeit op uitwerpselen (mest) van gewervelde dieren (ook dood hout).

Vindplaats:

maart 2011
ascomyceten