Gestippeld Taaisteeltje of Mycenella rubropunctata, op de grond, verrot hout en strooisel in loof- en naaldbossen.

In Rode Lijst (1989) als potentieel bedreigd (4) wegens (internationale) zeldzaamheid.

vindplaats:

Warnsveld, Huize Voorst september 2011

plaatjeszwammen