Getande Boomkorst of Radulomyces molaris (voorheen Cerocorticium molare), op loofhout, voornamelijk op takken van eik.

Vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler april 2009

korstzwammen