Geurende vezelkop of Inocybe bongardii, met loofbomen, hoofdzakelijk eik en beuk in met bomen beplante wegbermen

Vindplaats:

mei 2010

plaatjeszwammen