Geurende wasplaat of Hygrocybe russocoriacea, op de grond in schrale graslanden, aan dijken en in wegbermen op zandige en klei-achtige bodems.

vindplaats:

Park de Hoge Veluwe november 2013

plaatjeszwammen