Geweicelkorstzwam of Dichostereum effuscatum, saprotroof op takken van wilg in vochtig bos en struweel.

Vindplaats:

Leuvenheim, Lichtenbelt april 2010

korstzwammen